GEBELİKTE DOPPLER ULTRASONDoppler ultrason; damarlarda akan kan miktarını gösteren bir ultrason yöntemidir. Renkli doppler ultrason ise; kan damarlarında akan kan miktarını ve kanın akış yönünü gösteren ultrason incelemesidir.
Renkli doppler ultrason muayenesine halk arasında, “renkli ultrason” denir. Bu muayene esnasında ekranda mavi ve kırmızı renkte kan damarları görülür. Ultrason cihazlarında, kırmızı renk temiz kanı taşıyan atar damarları, mavi renk ise kirli kanı taşıyan toplardamarları gösterecek şekilde ayarlanır. Bu muayenede atar damarlar incelenirken, kalp atımına benzer bir ses duyulur. Renkli ultrasonda toplardamarlar daha nadir incelenir. Toplardamarlar incelenirken, sürekli bir kan akımı olduğundan kesintisiz bir ses duyulur.
Renkli Ultrason Nerede Kullanılır?
Tıbbın birçok branşında ve özellikle damar hastalıklarında renkli ultrason kullanılır.  Yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de kadın hastalıkları ve doğum hekimliğidir.
Kadın hastalıklarında; özellikle yumurtalıkta oluşan kitlelerin, kanser olma ihtimalini değerlendirmek için kullanılır. Kanserli dokular çok damarlıdır ve hızla büyürler. Renkli ultrason bu aşırı damarlanmayı ve yüksek kan akımını gösterir.
Doğum hekimliğinde, riskli gebelikler başta olmak üzere birçok alanda renkli ultrason kullanılır.
Gebeliğin ilk aylarında; dış gebelik teşhisinde, gebelik kesesinin kanlanmasının saptanıp, gebelik kaybı tahmininde, bebeğin kalp atışlarının tespitinde kullanılır. Ayrıca gebeliğin ilk aylarında rahime giden kan akımı değerlendirilerek, ileride gelişebilecek gelişme geriliği ve gebelik zehirlenmesini tahmin etmede kullanılır. Şayet rahime giden kan az ise, ilaç verilerek, bu durum önlenmeye çalışılır. Yine gebeliğin 11-14 haftası arasında Duktus Venozus denilen milimetrik bir damardaki kan akımı, bebeğin kalp sağlığı ve genetik hastalık taşıma riski hakkında önemli bilgi verir.
Gebeliğin ilerleyen aylarında; 22-24. hafta civarında rahime giden damarlardaki kan akımı miktarı ilerde bir gebelik zehirlenmesi ve bebekte gelişme geriliği olma ihtimalin ortaya koyar. Yine özellikle gebeliğin son 3 ayında, bebeğin göbek kordonundaki atar damar,  aort dediğimiz ana atardamar ve beyin orta atardamarındaki kan akımı,  bebeğin sağlığı ile ilgili çok önemli bilgi verir. Bu damarlardaki kan akımı, özellikle gelişme geriliği olan bebeklerde, hayati risk olup olmadığını ve bebeğin ne zaman doğurtulacağı belirler.
Kan uyuşmazlığı olan gebelerde renkli ultrason ile beyin orta atardamarındaki kan akımı incelenir. Bu inceleme bebekte anemi dediğimiz kansızlık olup olmadığını gösterir. Kan uyuşmazlığında, bebek ciddi şekilde etkilenip, kansızlık ortaya çıkabilir. Ağır kansızlık, hayati tehlike oluşturur ise, bebeğe anne karnında kan verilerek, hayatı kurtarılır.
Ayrıca renkli ultrason, doğumsal kalp hastalıklarının saptanması ve kalpteki deliklerin görüntülenmesini kolaylaştıran bir ultrason muayenesidir.

Tek eşli (plasentalı) İkiz gebeliklerin takibinde de renkli ultrason oldukça önemlidir. Bebekler arasında uyumsuz gelişmenin takibi ve yönetiminde çok sık kullanılan bir muayene yöntemidir.